Funkce SDH

Výbor:

  • starosta, referent prevence a výchovné činnosti, referent ochr. obyv. - Pokorný Jan
  • náměstek starosty, vedoucí kolektivu mladých hasičů, organizační referent – Mikišek Leoš
  • velitel sboru, velitel JSDHO - Žilka Pavel
  • hospodář - Mikišková Lucie
  • referent materiálně technický - Fiala Petr
  • strojník - Klimeš Josef
  • jednatel, kronikář, referentka žen - Mgr. Žilková Tereza
  • vzdělavatel, zástupce velitele, referent materiálně technický (technik chemické a technické služby) - Ing. Žilka Pavel
  • člen výboru -  Fiala Miroslav, Klimeš Martin, Samek Tomáš, Trnka Miroslav,

Úkoly jednotlivých členů 

Revizor - Dvořák Petr

Člen revizní komise - Havránek Martin, Ing. Žilka Pavel

Příprava na soutěže - Samek Tomáš

Vedoucí mládeže - Ing. Břečková Hana, Blažek Kryštof, Drdlová Anežka, Mgr. Limlová Radka, Limlová Tereza, Mikišek Leoš, Pokorný Jan, Tulis Martin

Internetové stránky - Ing. Žilka Pavel

Facebookový profil - Ing. Břečková Hana, Fiala Petr, Pokorný Jan, Samek Tomáš

Půjčování vojenských stanů - Žilka Pavel

Organizování plesů a tanečních zábavMikišek Leoš

Půjčování hasičárny, cvičiště, laviček, HAKI, chlazení na pivo, párty stany, židle a stoly – Pokorný Jan

Budování areálu pod rybníkem KaňovecŽilka Pavel, Mikišek Leoš

Zvuková aparatura – Samek Tomáš

Elektronická časomíra - Mikišek Ondřej

Dokumenty ke stažení

Funkce SDH