Historie

Dříve byla obec Bobrová dělena na Dolní a Horní Bobrovou. Horní Bobrová leží na levém břehu říčky Bobrůvky, měla 678 obyvatel a 97 domů. Dolní Bobrová leží na pravém břehu říčky Bobrůvky a měla 665 obyvatel a 102 domů. V 50 letech tohoto století došlo ke sloučení obou obcí s názvem Bobrová. V současné době má obec Bobrová 960 obyvatel a 320 domů.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 22.října 1882 a byl zvolen výbor ve složení : František Witek st.mlynář - velitel, podvelitel František Drdla, c.k. poštmistr, další členové František Sobotka, Josef Kašpárek, Tomáš Bartoš, Josef Polák, Josef Drdla st., Jan Musil rolníci. Ve sboru při založení bylo 42 bratří z Horní Bobrové a 13 z Dolní Bobrové. Velitel František Witek cvičil mužstvo, a tohoto cvičení se zúčastňovali všichni. Stará stříkačka byla nevyhovující. 30. října 1883 byla zakoupena od fy Fr. Smekal z Čech u Olomouce čtyřkolová stříkačka za 800 zl. Dovezl ji přispívající člen Vilém Klapka z Horní Bobrové a byla uvítána všemi občany, hasičským sborem a místní dechovou hudbou.

V roce 1886 a 1906 byly zakoupeny další ruční čtyřkolové stříkačky, v roce 1931 první motorová stříkačka DS 12, 2. září 1935 automobilová stříkačka zn. Buick s namontovaným čerpadlem. Požární auto se používalo na převoz nemocných do Brněnské nemocnice (v Novém Městě na Moravě ještě nebyla nemocnice otevřena). V kronice se uvádí, že hasičská zbrojnice na horní části byla postavena již v roce 1867 a do současného stavu uvedena v roce 1930. Na dolní části byla postavena v letech 1883 - 85 a v roce 1953 a 1958 opravena z vlastních prostředků. Nová společná hasičská zbrojnice byla postavena v letech 1988 - 89. V roce 1957 převzal sbor nákladní auto značky Tatra 805. Dále sbor vlastnil motorovou stříkačku DS 16, auto Robur, a v roce 1980 má CAS 25, PPS 12, v roce 1985 vůz AVIA 30 ( požární stříkačky DS 16, DS 12, AVIA 30 byly převedeny do jiných sborů). SDH v roce 1990 obdržel nový vůz AVIA A 31 se stříkačkou PS 12.Od roku 1997 slouží ve sboru vůz CAS 32 - Tatra 148.

K prvnímu požáru po svém založení vyjel sbor 17. ledna 1883 v Jemnici v počtu 21 mužů, kde hořely rodinné domky. První požár v obci byl v roce 1925, kdy hořel domek Tomáše Sobotky číslo 68. Další větší požár byl v roce 1926, hořelo u Ludesů - obchod s kůžemi a u souseda Josefa Buriána a Josefa Bílého. Již tehdy se používalo při dopravě vody na velkou vzdálenost dvou stříkaček (druhá uprostřed) , aby nepraskaly hadice. 28. června 1939 vypukl velký požár v Kobylince na Dolní Bobrové, při kterém hořelo 10 usedlostí. V létě 1947 v odpoledních hodinách došlo při mlácení obilí k požáru stodoly p. Eduarda Starého na Dolní Bobrové. Rychlým zásahem se podařilo uchránit objekt p. Šidly a Trnky. 8. května 1970 byla zachvácena požárem ocelokolna a výmlatiště JZD. Následoval požár v tírně Čemolenu, kde hořelo silo s pazdeřím.

Také účast na veřejných cvičeních bývala velmi dobrá. 17. srpna 1884 se zúčastnil sbor veřejného cvičení ve Velkém Meziříčí, kde byla také založena župní jednota. K 30. výročí založení sboru byl v Bobrové župní sjezd, kterého se zúčastnily všechny okolní sbory. V roce 1912 se sbor zúčastnil okrskových sjezdů v Račicích a v Radešínské Svratce, v roce 1913 dvacetiletého trvání sboru v Bohdalci. V dalším období byla činnost sboru ovlivněna událostmi první světové války - narukovalo 15 členů hasičského sboru a o život na frontě přišlo 5 členů. 8. ledna 1919 byla svolána valná hromada, zvolen nový výbor, nacvičovalo se a byla prováděna praktická cvičení. Oslava 50. trvání sboru se konala 4. července 1932 za účasti okolních sborů. Sbor se zúčastňoval všech okrskových cvičení, která probíhala v roce 1935 - 1940 a v roce 1945 - 49. 18. března 1951 dochází ke sloučení obou sborů a k novým volbám. V roce 1953 bylo získáno 12 mladých členů, kteří se zapojili do sportovní soutěže požárních družstev v rámci okrsku a okresu. Velmi dobře si vedla mládež, která vedla kroniku až do roku 1989 a i ona soutěžila v celostátní hře PLAMEN. V roce 1972 se konala okrsková soutěž v Bobrové, kde muži i žáci obsadili druhá místa.

Opomíjena nezůstala ani kulturní činnost. První zmínka o plese je již z roku 1911. Sbor také organizoval různé zájezdy pro své členy.

Členové sboru dobrovolných hasičů odpracovali mnoho brigádních hodin v obci na různých akcích "Z".

V roce 2002 jsme oslavili 120 let trvání našeho sboru. Oslavy se konaly 20. a 21. července. Zahájeny byly v sobotu 20. července slavnostní schůzí,na které byla předána ocenění zasloužilým hasičům. V neděli dopoledne byla na náměstí na Horní Bobrové výstava hasičské techniky. Po ní následovala mše v kostele sv. Petra a Pavla spojená se svěcením nového praporu sboru. Po slavnostním obědě a přivítání sborů se všichni přítomní přesunuli v průvodu k fotbalovému hřišti, kde po několika projevech proběhly ukázky hašení historickou i současnou technikou. O profesionální komentář k ukázkám se postaral bratr Karel Herold. Po celý den až do večera hrála k tanci a poslechu Venkovská kapela. Všem, kteří se na slavnosti podíleli velmi děkujeme. Fotografie z oslav najdete v sekci fotogalerie.

Dokumenty ke stažení

Podrobná historie sboru